Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Pozvánka PORTIMO, o.p.s.

Zveřejněno 13. 5. 2015

Dobrý den, jménem neziskové organizace Portimo, o.p.s. (která poskytuje bezplatné soc. služby v regionu Nového Města na Moravě a Bystřici n. P.) bychom Vás chtěli poprosit o zveřejnění naší akce – benefičního představení- divadelní hry ochotníků Rozsochy:
LUCERNA aneb boj o lípu.
Akce proběhne v neděli 24.5.2015 v KD Nové Město na Moravě, začátek v 18.00.
Výtěžek podpoří naši činnost.

LUCERNA pozvánka pro obce

Volba obecního znaku

Zveřejněno 11. 5. 2015

Vážení spoluobčané, už nějakou chvíli obec Rovečné řeší pořízení znaku obce. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání dospělo k těmto dvěma variantám. Prosím Vás o podporu buď jedné, nebo druhé varianty. Barevný návrh znaku je dostupný na internetových stránkách www.rovecne.cz/aktuality a na úřední desce. Jednotlivé hlasy zasílejte prosím na starosta@rovecne.cz, nebo osobně na obecním úřadu. Děkuji.

Varianta 1 a 2

Vážení obecní představitelé,
na základě požadavku tvorby Vašich komunálních symbolů si Vám dovoluji předložit tento ideový záměr a prosím Vás o jeho potvrzení či připomínkování.
Historická obecní pečeť z roku 1727 s realistickým vyobrazením (patrona místního katolického kostela) sv. Martina na koni, dělícího se mečem o svůj plášť s chromým žebrákem, doslovně (detailně) převzít nelze, ovšem nesmíme ji (jako pramen) pominout a můžeme tedy převzít světcův atribut meče – pokud jej postavíme (hrotem dolů), evokuje kříž a jeden zde dvou kostelů v obci.
Protože další dominantou (památkou) v obci je evangelický kostel, navrhuji užít též stylizovaného motivu (atributu) kalicha, právě ve spojitosti s mečem („křížem“) a ekumenickou křesťanskou jednotou konfesně smíšené obce. Právě obě věže kostelů jsou dominantami.
Historicky obec náležela původně k pernštejnskému, pak ke kunštátskému panství. Obě někdejší vrchnosti mají shodné tinktury svých erbů – černou a stříbrnou. Toho opět využijeme.
Nesmíme opomenout zelenou barvy (symbol okolních lesů a zemědělského rázu obce) a konečně je tu název obce, pocházející ze staročeského slova „rov“ (nerovné místo, výmol, jáma, výkop atd.). Tuto skutečnost můžeme ve znaku symbolizovat užitím klínovité plochy (tzv. „mluvícím“ znamením).
Štít tedy bude černý se zelenou patou (tj. dolní třetinou) a dvěma stříbrnými hroty (tj. „kužely“), které rozčlení černý štít na tři klínovité plochy = „rovy“, zároveň tyto tři „rovy“ evokují tři černé kunštátské „pruhy“. Ve stříbrných (svislých) hrotech (po celé výšce) štítu (připomínajících kostelní věže) budou spočívat červené atributy obráceného meče/kříže a kalicha. Je tak užita stříbrná a černá (pernštejnské a kunštátské barvy) a symboly obou kostelů („kužely“ s atributy konfesí a staré pečeti). Dva stříbrné hroty také vyjadřují počet místních části obce. Nahoře, mezi těmito stříbrnými hroty (kužely) by mohla být (v černém prostředním klínu – „rovu“) zlatá (kruhová) houžev, opět odkaz na Pernštejny, ale též symbol jednoty celé obce („kruhu“), pevnosti a stálosti (houževnatosti).

Poděkování Kroměříž

Zveřejněno 11. 5. 2015

Poděkování Kroměříž

Zápis žáků do ZUŠ Bystřice n/P

Zveřejněno 11. 5. 2015

Vážení přátelé,
srdečně zveme Vás a Vaše děti na zápis do prvních ročníků hudebního a výtvarného oboru uměleckého vzdělávání.
Zápis proběhne ve dnech 11. – 15. 5. (pondělí až pátek), vždy od 15.00 do 17.00 hod. v budově Základní umělecké školy Bystřice n. P.
Všichni zájemci o studium v ZUŠ mohou v tomto termínu podat přihlášku, využít konzultaci a zjištění míry talentu a předpokladů dítěte pro hru na hudební nástroj, zpěv nebo výtvarnou tvorbu.
Prosíme o zveřejnění či přeposlání této pozvánky dalším případným zájemcům, pozdější podání přihlášky pro školní rok 2015/2016 nebude možné z důvodu omezeného počtu míst ke studiu.

S pozdravem za pedagogický tým Základní umělecké školy
Mgr. Milada Krásenská
ředitelka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Nádražní 1300
tel.: +420 777 122 105

ZÁPIS ŽÁKU

Hledej Vodomila 2015

Zveřejněno 4. 5. 2015

29. 4. 2015, byla odstartována Geocachingová hra Hledej Vodomila 2015. Do akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek, které se vyskytují na území MAS Zubří země a MAS Rokytná. Více informací o hře naleznete na http://www.znamstudanku.cz/geocaching. Legitimace pro občany Vaší obce a pro turisty si můžete vyzvedávat v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, na TIC Bystřice n. P. nebo stáhnout na http://www.znamstudanku.cz/data/file/5/205-legitimace-ke-stazeni.pdf

Výběr vodného

Zveřejněno 23. 4. 2015

Vodné za první pololetí roku 2015 bude vybíráno od 13. května

Pálení čarodějnic

Zveřejněno 17. 4. 2015

plakat_carodejnice2015

Hvězdicový výstup „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“

Zveřejněno 13. 4. 2015

Horni2020les202015

Zlaté kolo Vysočiny

Zveřejněno 7. 4. 2015

20. června se přes naši obec pojede cyklistický závod Zlaté kolo Vysočiny

Pouť v Rovečném

Zveřejněno 7. 4. 2015

7. června se bude v obci konat tradiční pouť

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
ČNB: 94-1312751/0710
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde