Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Revize kotlů na tuhá paliva

Zveřejněno 18. 10. 2016

Dle zákona o ochraně ovzduší (č.201/2012) by měla proběhnout do 31.12.2016 první revize Vašeho kotle a pak každé dva roky. Dle zákona o ochraně ovzduší se kontroly vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci.

Soubor „Revizní technici pro kraj Vysočina“ zahrnuje všechny techniky v rámci kraje. Soubor „Kontakty na revizní techniky“ zahrnuje techniky především z blízkého okolí (okres Žďár). Soubor „Seznam výrobců kotlů“ je soupis značek kotlů, které mohou občané mít.

Revizní technici pro kraj Vysočina
Kontakty na revizní techniky
Seznam výrobců kotlů

•Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

•Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

• Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

• Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.

• Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

• Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

• Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

• Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

• Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

← Zpět na aktuality

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
ČNB: 94-1312751/0710
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde