Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Putovní letní kino 2021

Zveřejněno 7. 7. 2021

Program kina – červenec

Čtení dětem v MŠ

Zveřejněno 8. 6. 2021

Čtení dětem v knihovně

Zveřejněno 31. 5. 2021

FÚ Bystřice nad Pernštejnem

Zveřejněno 17. 3. 2021

Informace pro starosty a občany Mikroregionu Bystřicka

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že od pondělí 22. března do konce března tohoto roku v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin umožní poplatníkům a daňové veřejnosti odevzdat písemnosti (daňová přiznání, vyúčtování i jiná daňová podání) také na optimalizovaném pracovišti v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 15. Písemnosti bude možné odevzdat bezkontaktně do sběrného boxu umístěného na dveřích kanceláře č. 114. v 1. patře tohoto pracoviště. Přístup do budovy bude v této době volný a příslušná kancelář je výrazně označena.
Podrobnější informace vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Na webu Finanční správy naleznete i souhrnné informace k jednotlivým daním a odpovědi na nejčastější dotazy.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Tomek, tiskový mluvčí FÚ pro Kraj Vysočina

Upozornění pro vlastníky lesa

Zveřejněno 15. 3. 2021

Upozornění pro vlastníky lesa – podání ročního hlášení Lesní hospodářské evidence

Vlastník lesa předává podle Lesního zákona do 31.3. souhrné údaje o hospodaření za uplynulý rok 2020 pro potřeby centrální evidence
(množství provedené těžby a zalesnění).

Hlášení se předává na formuláři (v příloze) – tabulka, kterou lze vyplnit elektronicky, orgánu státní správy lesa.

Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci lesa budou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích nebo finanční příspěvek na hospodaření, bych chtěl vlastníky lesa upozornit na povinnost ohlášení provedení těžeb dříví předem, a následně po provedení těžeb v souvislosti s vedením lesní hospodářské evidence.

Za tímto účelem doporučuji aby vlastník lesa průběžně vyplňoval tabulku Ohlášení pro LHE (provedení těžby a zalesnění, případně jiných prací) a odesílal odbornému lesnímu hospodáři e-mailem.

Urychlí to kontrolu a administraci žádosti o dotaci. Nelze potvrdit

žádost o dotaci bez kontroly prokazatelného provedení na základě

včasného ohlášení.

Na e-mailové vyžádání vlastník lesa obdrží e-mailem:

* formulář Hlášení pro centrální hospodářskou evidenci za rok 2020.

* formulář Ohlášení pro LHE (průběžný)

Obce pomohou s upozorněním na výše uvedené skutečnosti a zveřejněním tohoto textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem, webové stránky obce.

Obec může umístit formulář na svém webu pro účel stažení souboru.

Ing. Milan Jakoš, Odborný lesní hospodář e-mail : milan.jakos@seznam.cz

OHLASENI_pro_LHE
Pokyny_pro_vyplneni_formulre_LHE
LHE_2020.BYST_evidence

Hlasování v anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina

Zveřejněno 5. 3. 2021

Dobrý den,

chtěl bych Vás všechny poprosit o podporu hlasování v anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina. Mikroregion Bystřicko nominoval do ankety Skutek roku pana Peňáze, který se významně zasadil o zařazení Chudobínské borovice z Víru do ankety Evropský strom roku 2020.
Podpořit ho můžete na uvedeném odkazu: https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/, kde je zařazen v oblasti životního prostředí a zemědělství. Hlasuje se prostřednictvím e-mailové adresy, kde Vám po jejím zadání přijde ještě odkaz, na kterém potvrdíte svůj hlas.
Dalšího zástupce z naší oblasti máme také v anketě Zlatá jeřabina, kde je nominován 15. ročník Memoriálu Františka Proseckého staršího, který pořádá Město Bystřice nad Pernštejnem. Nominaci můžete podpořit na tomto odkazu: https://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, kde je uvedena v oblasti Kulturní aktivita.
Předem děkuji za Váš hlas.

Dočasná změna jízdních řádů

Zveřejněno 4. 3. 2021

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou informovat o mimořádné úpravě jízdních řádů ve veřejné linkové a drážní dopravě z důvodu aktuálně platných vládních opatření v rámci snahy zamezit šíření nákazy COVID 19. Reakcí na uzavření školských zařízení dochází v linkové (autobusové) dopravě k termínu 7. 3. 2021 k zavedení prázdninového jízdního řádu (verze letních prázdnin). Současně je nadále ve stejném rozsahu omezen provoz víkendové dopravy. V drážní dopravě dochází k termínu 8. 3. 2021 obdobné redukci spojů jako v roce 2020. Pro lepší orientaci přikládám v příloze sumář daných redukcí. Současně bychom vás chtěli ujistit, že jsme připraveni velmi rychle reagovat na rozvolňování vládou nastavených opatření a například v okamžiku otevření školských zařízení obnovit spoje do podoby jízdního řádu v době školní výuky. Jakékoliv informace o jízdních řádech je možné ověřit prostřednictvím portálu IDOS www.idos.cz, případně u nás na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. K informování cestujících využíváme jak mediální prostor, tak informace ve webovém prostředí.

Děkuji za pochopení

Linka 840301 Bystřice nad Pernštejnem-Trpín
Od 9.1. 2021 došlo k omezení víkendových spojů č. 105, 112
Od 7. 3. 2021 dojde k omezení víkendových spojů č. 101, 102

Linka 840305 Bystřice nad Pernštejnem-Jimramov,Ubušín-Ubušínek
Od 9.1. 2021 došlo k omezení víkendových spojů č. 111, 112, 137, 140

Pečovatelská služba Bystré

Zveřejněno 26. 2. 2021

Pečovatelská služba Bystré

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Zveřejněno 23. 2. 2021

Ptačí chřipka

Zveřejněno 10. 2. 2021

Informace z Kraje Vysočina ohledně zhoršující se situace výskytu Ptačí chřipky v ČR. Kraj prosí samosprávy o informování chovatelů (občanů) prostřednictvím informačního letáku:

Ptaci_chripka_-_informace_pro_drobnochovatele_2021

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde