Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Upozornění pro vlastníky lesa

Zveřejněno 15. 3. 2021

Upozornění pro vlastníky lesa – podání ročního hlášení Lesní hospodářské evidence

Vlastník lesa předává podle Lesního zákona do 31.3. souhrné údaje o hospodaření za uplynulý rok 2020 pro potřeby centrální evidence
(množství provedené těžby a zalesnění).

Hlášení se předává na formuláři (v příloze) – tabulka, kterou lze vyplnit elektronicky, orgánu státní správy lesa.

Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci lesa budou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích nebo finanční příspěvek na hospodaření, bych chtěl vlastníky lesa upozornit na povinnost ohlášení provedení těžeb dříví předem, a následně po provedení těžeb v souvislosti s vedením lesní hospodářské evidence.

Za tímto účelem doporučuji aby vlastník lesa průběžně vyplňoval tabulku Ohlášení pro LHE (provedení těžby a zalesnění, případně jiných prací) a odesílal odbornému lesnímu hospodáři e-mailem.

Urychlí to kontrolu a administraci žádosti o dotaci. Nelze potvrdit

žádost o dotaci bez kontroly prokazatelného provedení na základě

včasného ohlášení.

Na e-mailové vyžádání vlastník lesa obdrží e-mailem:

* formulář Hlášení pro centrální hospodářskou evidenci za rok 2020.

* formulář Ohlášení pro LHE (průběžný)

Obce pomohou s upozorněním na výše uvedené skutečnosti a zveřejněním tohoto textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem, webové stránky obce.

Obec může umístit formulář na svém webu pro účel stažení souboru.

Ing. Milan Jakoš, Odborný lesní hospodář e-mail : milan.jakos@seznam.cz

OHLASENI_pro_LHE
Pokyny_pro_vyplneni_formulre_LHE
LHE_2020.BYST_evidence

← Zpět na aktuality

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
ČNB: 94-1312751/0710
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde