Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Oznámení o zápisu do 1.ročníku základní školy 2018/2019

Zveřejněno 22. 3. 2018

Oznámení o zápisu do 1.ročníku základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181,
pro školní rok 2018/2019
Datum konání zápisu: středa 11.dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin
1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1.9.2011 do 31.8.2012 a zákonný zástupce dítěte, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka.
2. Dítě, kterému bude šest let až v době od září do konce června školního roku 2018/2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a na žádost jeho zákonného zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.
3. Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
4. Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky svého dítěte, je povinen vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučujícím vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto podklady doručí zákonný zástupce škole nejpozději do 31.5.2018.
5. Zápis dětí bude probíhat v budově základní školy, Rovečné 181.
V Rovečném dne 15.března 2018

Mgr. Josef Dvořák ředitel školy

← Zpět na aktuality

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
ČNB: 94-1312751/0710
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde