Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

Volba obecního znaku

Zveřejněno 11. 5. 2015

Vážení spoluobčané, už nějakou chvíli obec Rovečné řeší pořízení znaku obce. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání dospělo k těmto dvěma variantám. Prosím Vás o podporu buď jedné, nebo druhé varianty. Barevný návrh znaku je dostupný na internetových stránkách www.rovecne.cz/aktuality a na úřední desce. Jednotlivé hlasy zasílejte prosím na starosta@rovecne.cz, nebo osobně na obecním úřadu. Děkuji.

Varianta 1 a 2

Vážení obecní představitelé,
na základě požadavku tvorby Vašich komunálních symbolů si Vám dovoluji předložit tento ideový záměr a prosím Vás o jeho potvrzení či připomínkování.
Historická obecní pečeť z roku 1727 s realistickým vyobrazením (patrona místního katolického kostela) sv. Martina na koni, dělícího se mečem o svůj plášť s chromým žebrákem, doslovně (detailně) převzít nelze, ovšem nesmíme ji (jako pramen) pominout a můžeme tedy převzít světcův atribut meče – pokud jej postavíme (hrotem dolů), evokuje kříž a jeden zde dvou kostelů v obci.
Protože další dominantou (památkou) v obci je evangelický kostel, navrhuji užít též stylizovaného motivu (atributu) kalicha, právě ve spojitosti s mečem („křížem“) a ekumenickou křesťanskou jednotou konfesně smíšené obce. Právě obě věže kostelů jsou dominantami.
Historicky obec náležela původně k pernštejnskému, pak ke kunštátskému panství. Obě někdejší vrchnosti mají shodné tinktury svých erbů – černou a stříbrnou. Toho opět využijeme.
Nesmíme opomenout zelenou barvy (symbol okolních lesů a zemědělského rázu obce) a konečně je tu název obce, pocházející ze staročeského slova „rov“ (nerovné místo, výmol, jáma, výkop atd.). Tuto skutečnost můžeme ve znaku symbolizovat užitím klínovité plochy (tzv. „mluvícím“ znamením).
Štít tedy bude černý se zelenou patou (tj. dolní třetinou) a dvěma stříbrnými hroty (tj. „kužely“), které rozčlení černý štít na tři klínovité plochy = „rovy“, zároveň tyto tři „rovy“ evokují tři černé kunštátské „pruhy“. Ve stříbrných (svislých) hrotech (po celé výšce) štítu (připomínajících kostelní věže) budou spočívat červené atributy obráceného meče/kříže a kalicha. Je tak užita stříbrná a černá (pernštejnské a kunštátské barvy) a symboly obou kostelů („kužely“ s atributy konfesí a staré pečeti). Dva stříbrné hroty také vyjadřují počet místních části obce. Nahoře, mezi těmito stříbrnými hroty (kužely) by mohla být (v černém prostředním klínu – „rovu“) zlatá (kruhová) houžev, opět odkaz na Pernštejny, ale též symbol jednoty celé obce („kruhu“), pevnosti a stálosti (houževnatosti).

← Zpět na aktuality

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
ČNB: 94-1312751/0710
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde