Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Náhodný se měnící obrázek

MUDr. Irena Prudká – změny ordinační doby během podzimu

Zveřejněno 22. 9. 2021

MUDr. Prudká neordinuje :

22. října a 29 října 2021 – pátky

21. října ve čtvrtek bude ordinace otevřena od 6:30 – 12:00

11. a 12. listopadu 2021 – čtvrtek a pátek

Putovní letní kino 2021 – srpen

Zveřejněno 2. 8. 2021

Putovní letní kino 2021

Zveřejněno 7. 7. 2021

Program kina – červenec

Čtení dětem v MŠ

Zveřejněno 8. 6. 2021

Čtení dětem v knihovně

Zveřejněno 31. 5. 2021

FÚ Bystřice nad Pernštejnem

Zveřejněno 17. 3. 2021

Informace pro starosty a občany Mikroregionu Bystřicka

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že od pondělí 22. března do konce března tohoto roku v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin umožní poplatníkům a daňové veřejnosti odevzdat písemnosti (daňová přiznání, vyúčtování i jiná daňová podání) také na optimalizovaném pracovišti v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 15. Písemnosti bude možné odevzdat bezkontaktně do sběrného boxu umístěného na dveřích kanceláře č. 114. v 1. patře tohoto pracoviště. Přístup do budovy bude v této době volný a příslušná kancelář je výrazně označena.
Podrobnější informace vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Na webu Finanční správy naleznete i souhrnné informace k jednotlivým daním a odpovědi na nejčastější dotazy.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Tomek, tiskový mluvčí FÚ pro Kraj Vysočina

Upozornění pro vlastníky lesa

Zveřejněno 15. 3. 2021

Upozornění pro vlastníky lesa – podání ročního hlášení Lesní hospodářské evidence

Vlastník lesa předává podle Lesního zákona do 31.3. souhrné údaje o hospodaření za uplynulý rok 2020 pro potřeby centrální evidence
(množství provedené těžby a zalesnění).

Hlášení se předává na formuláři (v příloze) – tabulka, kterou lze vyplnit elektronicky, orgánu státní správy lesa.

Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci lesa budou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích nebo finanční příspěvek na hospodaření, bych chtěl vlastníky lesa upozornit na povinnost ohlášení provedení těžeb dříví předem, a následně po provedení těžeb v souvislosti s vedením lesní hospodářské evidence.

Za tímto účelem doporučuji aby vlastník lesa průběžně vyplňoval tabulku Ohlášení pro LHE (provedení těžby a zalesnění, případně jiných prací) a odesílal odbornému lesnímu hospodáři e-mailem.

Urychlí to kontrolu a administraci žádosti o dotaci. Nelze potvrdit

žádost o dotaci bez kontroly prokazatelného provedení na základě

včasného ohlášení.

Na e-mailové vyžádání vlastník lesa obdrží e-mailem:

* formulář Hlášení pro centrální hospodářskou evidenci za rok 2020.

* formulář Ohlášení pro LHE (průběžný)

Obce pomohou s upozorněním na výše uvedené skutečnosti a zveřejněním tohoto textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem, webové stránky obce.

Obec může umístit formulář na svém webu pro účel stažení souboru.

Ing. Milan Jakoš, Odborný lesní hospodář e-mail : milan.jakos@seznam.cz

OHLASENI_pro_LHE
Pokyny_pro_vyplneni_formulre_LHE
LHE_2020.BYST_evidence

Hlasování v anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina

Zveřejněno 5. 3. 2021

Dobrý den,

chtěl bych Vás všechny poprosit o podporu hlasování v anketách Skutek roku a Zlatá jeřabina. Mikroregion Bystřicko nominoval do ankety Skutek roku pana Peňáze, který se významně zasadil o zařazení Chudobínské borovice z Víru do ankety Evropský strom roku 2020.
Podpořit ho můžete na uvedeném odkazu: https://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/, kde je zařazen v oblasti životního prostředí a zemědělství. Hlasuje se prostřednictvím e-mailové adresy, kde Vám po jejím zadání přijde ještě odkaz, na kterém potvrdíte svůj hlas.
Dalšího zástupce z naší oblasti máme také v anketě Zlatá jeřabina, kde je nominován 15. ročník Memoriálu Františka Proseckého staršího, který pořádá Město Bystřice nad Pernštejnem. Nominaci můžete podpořit na tomto odkazu: https://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, kde je uvedena v oblasti Kulturní aktivita.
Předem děkuji za Váš hlas.

Dočasná změna jízdních řádů

Zveřejněno 4. 3. 2021

Dobrý den,

chtěl bych vás touto cestou informovat o mimořádné úpravě jízdních řádů ve veřejné linkové a drážní dopravě z důvodu aktuálně platných vládních opatření v rámci snahy zamezit šíření nákazy COVID 19. Reakcí na uzavření školských zařízení dochází v linkové (autobusové) dopravě k termínu 7. 3. 2021 k zavedení prázdninového jízdního řádu (verze letních prázdnin). Současně je nadále ve stejném rozsahu omezen provoz víkendové dopravy. V drážní dopravě dochází k termínu 8. 3. 2021 obdobné redukci spojů jako v roce 2020. Pro lepší orientaci přikládám v příloze sumář daných redukcí. Současně bychom vás chtěli ujistit, že jsme připraveni velmi rychle reagovat na rozvolňování vládou nastavených opatření a například v okamžiku otevření školských zařízení obnovit spoje do podoby jízdního řádu v době školní výuky. Jakékoliv informace o jízdních řádech je možné ověřit prostřednictvím portálu IDOS www.idos.cz, případně u nás na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. K informování cestujících využíváme jak mediální prostor, tak informace ve webovém prostředí.

Děkuji za pochopení

Linka 840301 Bystřice nad Pernštejnem-Trpín
Od 9.1. 2021 došlo k omezení víkendových spojů č. 105, 112
Od 7. 3. 2021 dojde k omezení víkendových spojů č. 101, 102

Linka 840305 Bystřice nad Pernštejnem-Jimramov,Ubušín-Ubušínek
Od 9.1. 2021 došlo k omezení víkendových spojů č. 111, 112, 137, 140

Pečovatelská služba Bystré

Zveřejněno 26. 2. 2021

Pečovatelská služba Bystré

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz , starosta@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
Číslo účtu: 3625751/0100

Starosta: Ing. Miroslav Prudký (tel. 724 185 923 , starosta@rovecne.cz)

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00
St: 7:15 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde