Náhodný se měnící obrázek

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

Zveřejněno 3. 4. 2019

Den otevřených dveří ŽĎAS

Zveřejněno 2. 4. 2019

Hledá se kronika Sulkovce

Zveřejněno 29. 3. 2019

Pomozte při pátrání po sulkovecké kronice
Obec Sulkovec vlastnila kroniku sepsanou tehdejším učitelem Kováříkem, která
byla hodnotným a uznávaným dílem a stala se tak oblíbenou četbou nejen
sulkoveckých občanů. Za první republiky byly pořádány besedy nad kronikou,
které jistě podpořily zájem občanů o minulost své obce. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem byla ve značně zuboženém stavu, a proto byla převázána, okraje
byly podlepeny proužky papíru a knihy byla rozdělena na dvě části.
Podle dosavadního pátrání po ztracené knize byly dle pamětníků shromážděny
následující informace o posledních osudech knihy.
V období slučování obcí musely být všechny kroniky těchto obcí odevzdány na
tehdejším MNV v Rovečném. Tam, podle očitých svědků, byly všechny kroniky
umístěny na dně skříně. Ještě v roce 1983 byla kronika zapůjčena do ZŠ
v Rovečném, pro pořízení výpisků potřebných k výuce vlastivědy, což potvrdila
tehdejší učitelka, která měla kroniku zapůjčenou. Potom byla navrácena zpět na
své místo ve skříni. Při pozdějším pátrání po knize bylo tehdejšími pracovníky
MNV v Rovečném sděleno, že kronika obce Sulkovec byla odevzdána. Při osobní
návštěvě zástupce obce v Okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou bylo
pracovníky archivu sděleno, že archiv disponuje pouze kronikou místní části
Polom, ale kroniku ze Sulkovce nemají. Podle nedoloženého svědectví byla
kniha zapůjčena tehdejšímu, zřejmě soukromému, kronikáři z řad občanů, kde
měla zůstat možná v nechtěném zapomnění…
Občané Sulkovce tedy prosí každého, zejména tehdejší zaměstnance MNV
v Rovečném a všechny pamětníky o pomoc při pátrání po naší kronice. Naše
obec vyhlásila peněžní odměnu za každou informaci, která podvede k objevení
kroniky. Kronika je pro mnohé jistě cenná z hlediska jejího zpracování, ale
v dnešní době technologií umožňujících vytváření kopií knihy, by navrácení
„minulosti pro budoucnost“ naší obci byla velkým přínosem. Za každou
informaci děkujeme a prosíme o její sdělení na vašem obecním úřadě, případně
na telefon starosty obce Sulkovec 724 310 564.
Zastupitelstvo obce Sulkovec

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy

Zveřejněno 27. 3. 2019

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181,

pro školní rok 2019/2020

Datum konání zápisu:

čtvrtek 2.května 2019 od 13.00 do 15.00 hodin

1. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj platný průkaz
totožnosti.
2. Termín odevzdání vyplněných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole je nejpozději do pátku 17.května 2019.
3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou zákonní zástupci
dítěte písemně informováni rozhodnutím ředitele Základní školy a Mateřské školy
Rovečné nejpozději do pátku 31.května 2019.
4. Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo můžete volat na tel. čísla:
a) 727 969 642 – p. Alena Juránková – vedoucí učitelka MŠ

– p. Dita Pešová – učitelka MŠ
– p. Vlasta Konopáčová – učitelka MŠ
b) 566 574 126, 723 965 228 – Mgr. Josef Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Rovečné.
5. Zápis dětí bude probíhat v budově mateřské školy, Rovečné 197.

V Rovečném dne 25.března 2019

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ
Podmínky pro přijímání dětí do MŠ

Ukliďme naši obec

Zveřejněno 19. 3. 2019

Hasičský ples

Zveřejněno 4. 2. 2019

Beseda s promítáním Trpín

Zveřejněno 1. 2. 2019

Poděkování

Zveřejněno 31. 1. 2019

Divadelní spolek Vířina

Zveřejněno 30. 1. 2019

Dětský karneval 2019

Zveřejněno 30. 1. 2019

← Novější příspěvky

Starší příspěvky →

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
Číslo účtu: 3625751/0100
ČNB účet: 94-1312751/0710

Starosta: Ing. Miroslav Prudký
Tel. 724 185 923
E-mail: starosta@rovecne.cz
Skype : rovecne@gmail.com

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 11:35 a 12:05 – 17:00
St: 7:15 – 11:35 a 12:05 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde

© 2019 Obec Rovečné - Kontakt - Úřední deska

Vytvořil Marek Klusák