Náhodný se měnící obrázek

Vzkaz do budoucnosti

Zveřejněno 6. 12. 2018

Dobrý den,

pokud by měl kdokoliv zájem umístit svůj osobní vzkaz do kopule nově opravované věže evangelického kostela, má příležitost. Vzkaz je potřeba doručit na obecní úřad do pondělí 10.12. 2018 do 10:00 v jakékoliv podobě (elektronicky nebo v papírové podobě). Vzkazy projdou formální kontrolou a budou uloženy do schránky, která následně bude umístěna do kopule.

Přijímám i návrhy a nápady, které bych doplnil k listině vkládanou za obec Rovečné.

S pozdravem, váš starosta

Nabídka pracovního místa

Zveřejněno 6. 12. 2018

Vánoční jarmark

Zveřejněno 5. 12. 2018

Skupinka rovečínských nadšenců vás všechny co nejsrdečněji zve na

vánoční jarmark

v neděli dne 9.12 od 14:00

v kulturním domě Rovečné

Na co se můžete těšit

  • spoustu stánečků
  • dílničky pro děti
  • tradiční vánoční punč a něco k zakousnutí

Lípy republiky

Zveřejněno 5. 11. 2018

Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Oficiálním národním symbolem se stala roku 1848, kdy se na všeslovanském sjezdu, který probíhal 2.–12. června v Praze, sešli delegáti z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, dále pak Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci, což byly zástupci všech porobených slovanských národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako národní strom měl navrhnout František Ladislav Čelakovský.
Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České republice jsou původní jen dva druhy: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a lípa malolistáneboli srdčitá (Tilia cordata). Lípa se dožívá stáří až 1 000 let.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty, proslovy i verše. Mnohdy nechyběly i školní děti.
Z historických knih Rovečného a doslechu jsem se dozvěděl následující:
V roce 1918 byla vysazená lípa u evangelického kostela. Naši předci vylámali skálu a hospodáři přivezli každý ze svého pole trochu hlíny a do té byla lípa zasazena. Na lípě je i dnes vidět, že nemá ideální podmínky k růstu. – (Jílek Štěpán)
V roce 1968 k 50. výročí republiky byly vysazeny lípy dvě – jedna v parku na náměstí, to je ta největší ze tří, a druhá v parku u školy, která musela ustoupit stavbě mateřské školky.
V kronice obce Rovečné, kterou psal kronikář pan Srstka, se v roce 1965 píše:
Za pomoci rodičů se kolem školy buduje rozsáhlé hřiště a úhledný park. U příležitosti 20. výročí osvobození vlasti byly zasezeny v areálu školy tři lípy za přítomnosti všeho žactva a učitelstva.
Poté je v kronice zřejmě později dopsáno:
Byly zničeny účastníky prázdninového tábora brzy po zasazení. Park byl dokončen a osazen obrubníky a keři v r. 1966
Dále se v kronice můžeme dočíst v roce 1971:
Zejména národním stromům – lipám je věnována malá pozornost. Z časů Josefa II je jich zachováno toliko pět. Do první světové války jich bylo v Rovečném 45. V lesích hájili lípy ze své iniciativy vlastenečtí lesníci a hajní – Jíra, Pospíšil, Mareček, Weidermann, Beneš, Paulů, Staněk, Krejčí. V době postátnění lesů byly lípy pokáceny – prý stíní a dusí vzrůst lesních kultur.

Změna jízdních řádů

Zveřejněno 30. 10. 2018

Od 31.10. se vracejí zpět časy odjezdů autobusů dle jízdních řádů před opravou silnice na Nyklovice. Silnice by od zítra měla být průjezdná v režimu předčasného užívání.

100. výročí založení samostatného Československa

Zveřejněno 22. 10. 2018

!!!!! Šetřit s VODOU !!!!!

Zveřejněno 9. 10. 2018

Dobrý den,
Prosíme všechny občany aby maximálně šetřili s vodou. Stále platí zákaz zalévání a jakéhokoliv jiného používání vody, kromě osobní hygieny a vaření až do !!! odvolání !!!. Již podruhé jsme museli přistoupit k navážení vody do vodojemu. Cena navážené vody i s dopravou je 250Kč / 1m3. Děkuji za pochopení a upozornění všech vašich sousedů, ke kterým se informace nedostala.

Výsledky voleb

Zveřejněno 6. 10. 2018

Výsledky komunálních voleb 2018 pro obec Rovečné

Informace o aktuálním stavu vody

Zveřejněno 2. 10. 2018

Dobrý den,

situace začíná být kritická. Přítok do vodojemu je okolo 63m3 za den a spotřeba se pohybuje okolo 64m3 za den. Situace se ale výrazně zhorší o víkendu, kdy spotřeba stoupne k 85m3 za den. Tyto výkyvy jsme až dosud stačili vyrovnávat akumulací ve vodojemu přes týden. Bohužel po tomto víkendu je ve vodojemu přibližně do 1m vody z celkových 5,5m (80m3). A při současné spotřebě se v průběhu týdne vodojem nedoplní. Budeme tedy muset vodu začít navážet. Prosím všechny spoluobčany, aby se snažili spotřebu ještě snížit a informovali o stavu vody převážně víkendové obyvatele, kteří možná o krizovém stavu zásob vody ani nevědí.

Na připojení vrtů se stále pracuje, je zažádáno o stavební povolení a v tomto týdnu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Tento pátek a sobotu budou také komunální volby, které situaci také neurychlí. První zasedání ustanovujícího zastupitelstva může být svoláno nejdříve na 29.10. kde bychom mohli potvrdit vítěznou firmu z výběrového řízení.

Děkuji všem

Změna svozu komunálního odpadu

Zveřejněno 24. 9. 2018

TS Bystřice nad Pernštejnem oznamují změnu svozu komunálního odpadu. Popelnice se vyvezou tento čtvrtek 27. 9. poté další čtvrtek 4.10 a dále každý sudý týden vždy ve čtvrtek.

Starší příspěvky →

Kontakt

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

Tel.: 566 574 130
Mob.: 724 106 918
Email: obec@rovecne.cz

IDDS: 7grbbpm

IČ: 00295281
DIČ: CZ00295281
Číslo účtu: 3625751/0100
ČNB účet: 94-1312751/0710

Starosta: Ing. Miroslav Prudký
Tel. 724 185 923
E-mail: starosta@rovecne.cz
Skype : rovecne@gmail.com

Úřední hodiny

Po: 7:15 – 11:35 a 12:05 – 17:00
St: 7:15 – 11:35 a 12:05 – 17:00

Na mapě

Najdete nás zde

© 2018 Obec Rovečné - Kontakt - Úřední deska

Vytvořil Marek Klusák